Committee

Committee
Working Group Committee Chair/Coordinator Ex-officio Chair/Co-Chair Committee Member Administrative Stuff
Personnel Administration Chen, Yue-Gau Chen, Yue-Gau
Shiah, Fuh-Kwo
Lung, Candice Shih-Chun
Hsu, Huang-Hsiung、
Chou, Charles C.-K.、
Ho, Tung-Yuan、Chang, Chih-Chung、
Chen, Yi-Ying、Tu, Chia-Ying、
Wang, Yi-Chi、Kuo, Shih-Yun、
Wu, Chau-Ron
Chang, Yu-Ting Nellie
Budget and Major Facilities Chen, Yue-Gau Chen, Yue-Gau
Shiah, Fuh-Kwo
Lung, Candice Shih-Chun
Hsu, Huang-Hsiung、
Chou, Charles C.-K.、
Ho, Tung-Yuan、Lee, Shih-Yu、
Wu, Chi-Hua、
Chung, Anderin Chia-Ying、
Chen, Yi-Chun、Tu, Chia-Ying、
Cheung, Hing Cho、
Chuang, Ming-Tung、Wu, Chau-Ron
Wang, Su-Ching
General Affairs Service Shiah, Fuh-Kwo Shiah, Fuh-Kwo Chang, Chih-Chung、
Hsin, Yi-Chia、Chen, Yi-Ying、
Chung, Anderin Chia-Ying
Cheung, Hing Cho、Chen, Wei-Nai、
Tai, Jen-Hua、Shiu, Chein-Jung、
Lee, Cheng-Shiuan
Yang, Chang-Lin
 
Academic Research Shiah, Fuh-Kwo Shiah, Fuh-Kwo Lin, Chun-Yao、Lee, Shih-Yu、
Lee, Wei-Liang、Wu, Chi-Hua、
Chen, Yi-Chun、Yuan, Mei-Hua 、
Kuo, Shih-Yun、Chen,Yi-Hsuan
Cheng, Chiu-Wei
Lin, Titus
Outreach Administration Lung, Candice Shih-Chun Lung, Candice Shih-Chun Hsin, Yi-Chia、Liu, Chian-Yi 、
Tsai, I-Chun、Yuan, Mei-Hua、
Chuang, Ming-Tung、Tai, Jen-Hua、
Shiu, Chein-Jung、Lee, Cheng-Shiuan、
Chen,Yi-Hsuan
Chen, Ming-Ju Alice
Tasi, Yin-Cih Change
Information Service Lung, Candice Shih-Chun Lung, Candice Shih-Chun Lin, Chun-Yao、Lee, Wei-Liang、
Liu, Chian-Yi、Tsai, I-Chun、
Chen, Yi-Chun、Chen, Wei-Nai、
Tu, Chia-Ying、Wang, Yi-Chi
Lu, Yu-Jen
Yeh, Ta-Yeh

研究人員登入