Committee

Committee
Working Group Committee Chair/Coordinator Ex-officio Chair/Co-Chair Committee Member Administrative Stuff
Personnel Administration Chen, Yue-Gau Chen, Yue-Gau
Lung, Candice Shih-Chun
Chou, Charles C.-K.
Hsu, Huang-Hsiung、
Lin, Chun-Yao、
Wu, Chau-Ron、
Lee, Shih-Yu、
Lee, Wei-Liang、
Chen, Yi-Chun、
Tu, Chia-Ying、
Kuo, Shih-Yun
Chang, Yu-Ting Nellie
Budget and Major Facilities Chen, Yue-Gau Chen, Yue-Gau
Lung, Candice Shih-Chun
Chou, Charles C.-K.
Hsu, Huang-Hsiung、
Lin, Chun-Yao、
Ho, Tung-Yuan、
Wu, Chau-Ron、
Liu, Chian-Yi、
Tsai, I-Chun、
Yuan, Mei-Hua、
Chuang, Ming-Tung
Wang, Su-Ching
General Affairs Service Chou, Charles C.-K.
Chen, Yi-Ying
Chou, Charles C.-K. Shiah, Fuh-Kwo、
Hsin, Yi-Chia、
Wu, Chi-Hua、
Chen, Yi-Ying、
Chung, Anderin Chia-Ying、
Chen, Yi-Chun、
Cheung, Hing Cho、
Lee, Cheng-Shiuan、
Chen, Wei-Nai、
Shiu, Chein-Jung
Yang, Chang-Lin
 
Academic Research Lung, Candice Shih-Chun
Liu, Chian-Yi
Lung, Candice Shih-ChunShiah Ho, Tung-Yuan、
Chang, Chih-Chung、
Liu, Chian-Yi、
Lee, Shih-Yu、
Chung, Anderin Chia-Ying、
Chen, Yi-Chun、
Cheung, Hing Cho、
Wang, Yi-Chi、
Kuo, Shih-Yun
Cheng, Chiu-Wei
Lin, Titus
Outreach Administration Chou, Charles C.-K.
Tsai, I-Chun
Chou, Charles C.-K. Shiah, Fuh-Kwo、
Wu, Chau-Ron、
Chang, Chih-Chung、
Tsai, I-Chun、
Yuan, Mei-Hua、
Lee, Cheng-Shiuan、
Chen, Yi-Hsuan、
Shiu, Chein-Jung、
Wang, Yi-Chi
Chen, Ming-Ju Alice
Tasi, Yin-Cih Change
Information Service Lung, Candice Shih-Chun
Lin, Chun-Yao
Lung, Candice Shih-Chun Lin, Chun-Yao、
Hsin, Yi-Chia、
Lee, Wei-Liang、
Wu, Chi-Hua、
Chen, Yi-Ying、
Chen, Yi-Hsuan、
Chen, Wei-Nai、
Chuang, Ming-Tung、
Tu, Chia-Ying
Lu, Yu-Jen
Yeh, Ta-Yeh

研究人員登入